Report comment

Hup; naar buiten! Een eenvoudig bericht met een dubbele betekenis. Met de komst van Lola, lijkt het kwartje te zijn gevallen. Toeval of niet? Dank voor de momenten van 2013 en - zoals eerder gemeld - ik kijk uit naar de uitgebreidere versie vanaf 2014. Succes daarmee.