Report comment

mooi jaarwoord, 'Eigen Weg'. Misschien ook wel een weg die je niet zozeer kiest, maar een die zich aandient terwijl je loopt, op je toekomt. Samen een keer sparren over het nieuwe vasthouden?